1994

In 1994 treedt dhr. J. Jacobs terug als voorzitter en wordt dhr. J. Arts gekozen om leiding te geven aan de fanfare, die destijds musiceerde in de afdeling uitmuntend.

2016-12-29T15:57:23+00:00