Home2018-02-12T17:31:56+00:00

Nieuws

207, 2019

Programma voor de vakantieperiode

Vakantie van 05 juli tot en met 12 aug.

Zaterdag 27 juli          : Inzameling oud papier

Maandag 19 aug         : 20.00 uur Repetitie

 

VOLGENDE INZAMELING OUD PAPIER 27 juli

Op  zaterdag 27 Juli a.s. vanaf 13.00 uur, wordt het oud papier ingezameld.

Het oud papier kan vanaf 13.00 uur aan de weg gezet worden met het vriendelijke verzoek om het af te dekken als het onverhoopt mocht regenen. Het oud papier dient in handzame (dichte) dozen of (vastgebonden) pakketten aangeboden te worden. Dozen of pakketten die niet te hanteren zijn, verkeerd materiaal bevatten, te zwaar zijn enz. zullen NIET meegenomen worden. Als het mogelijk is om meerdere huizen op 1 centrale plaats te verzamelen, wordt dat door ons enorm gewaardeerd! In het bungalowpark wordt enkel de rondweg gereden (Parkweg, Mezenlaan, Nachtegaallaan en Merellaan). Graag daar uw papier neerzetten.

Bedankt voor uw medewerking !

***

Afgelopen zaterdag hebben enkele van onze leden de warmte getrotseerd en er toch voor gezorgd dat in Swolgen het oud papier is opgehaald. De spontane actie van verschillende Swolgenaren om deze doorzetters te voorzien van een verfrissing in de vorm van drinken en ijsjes werd zeer gewaardeerd.  Zeer attent !!!

Namens de leden hartelijk dank hiervoor.

***

De zomervakantie is aangebroken en dat betekent dat de muzikanten voor een tijdje de instrumenten terug in het koffer leggen en gaan genieten van een welverdiende vakantie.

Wij wensen iedereen een fijne vakantie !!!

2406, 2019

Programma week 27

Zaterdag 28 juni         : Oud papier inzameling

Binnengebied: Geert Janssen, Marco Rongen en Miriam Martens

Buitengebied: Marloes Berden, Ineke Ambrosius en ouder Britt Seuren

 

Maandag 1 juli            : 19.30 uur Slotconcert Summer Stars 2019

De zomervakantie begint er weer aan te komen en dat betekent dat ook wij als fanfare voor een tijdje de instrumenten terug in het koffer leggen en gaan genieten van een welverdiende vakantie.

Dit zullen we echter niet eerder doen nadat we, op inmiddels traditionele wijze, de zomervakantie hebben ingeluid met het zomeravondconcert. Het concert dit jaar is genaamd Summer Stars 2019 waarbij onze eigen jeugdleden de organisatie van dit concert voor hun rekening hebben genomen.

Het concert staat gepland a.s. maandag 1 juli a.s. om 19.30 uur, dus tot dan !!!

104, 2019

Jubilarissen

Vorige week maandag op de algemene jaarvergadering van Fanfare Vriendenkring hebben wij drie leden in het zonnetje gezet :

Miriam Peeters Martens 25 jaar lid,

Twan Smeets 60 jaar lid en

Wiel Franssen eveneens 60 jaar lid.

 

Vanwege hun muzikale bijdrage, hun trouwe inzet tijdens hun zestig jarig lidmaatschap zijn Twan Smeets en Wiel Franssen

benoemd tot ERE-LID van Fanfare Vriendenkring. Hierbij willen wij Twan en Wiel nogmaals bedanken voor alles wat

zij voor de fanfare hebben gedaan en hopelijk nog lang blijven doen.

 

Alle jubilarissen van harte gefeliciteerd !!!

1812, 2018

Uitslag Grote Clubactie

De trekking heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de winnende lotnummers vindt u hier.

 Hartelijk dank voor uw ondersteuning!!

Wie zijn wij?

De ”roots” van de huidige fanfare liggen bij een zangvereniging die in 1918 werd opgericht. De zangvereniging droeg de naam “Vriendenkring”. Eind 1935 meenden enige Swolgenaren dat het beter was in plaats van een zangvereniging een fanfare op te richten. Hier en daar, onder andere uit Melderslo en Horst, werden wat oude instrumenten bijeen gehaald en vol ijver ging men aan het repeteren in een leegstaande boerderij.

Nu, bijna 80 jaar later, neemt de “Vriendenkring” nog steeds een prominente plaats in in de dorpsgemeenschap Swolgen en geeft zij bij tal van activiteiten acte de presence. Jarenlang heeft het korps onder de bezielende leiding van Chris Cuppen uit America gestaan. Onder leiding van Chris werd in 1988 met deelname aan het concours in Susteren het hoogtepunt van de vereniging bereikt. Er werd een eerste prijs met 315,5 punten behaald, met promotie naar de Superieure afdeling.

De “Vriendenkring” heeft voor de laatste maal aan een concours deelgenomen in 1992 in de Maaspoort in Venlo. Helaas was kort daarna een tendens zichtbaar van een dalend ledenaantal. Hierdoor was het erg lastig om het muzikale peil op superieur niveau te handhaven. De druk van ‘het tijdens een concours moeten presteren’ werd meer en meer losgelaten. Er werd daarom gaandeweg de negentiger jaren nadrukkelijk ingestoken op het spelen van lichte en populaire muziek afgewisseld met concertwerken. Mede als gevolg van het herhaaldelijk niet deelnemen aan concoursen, komt de “Vriendenkring” momenteel uit in de derde afdeling, beter bekend als de vroegere afdeling Uitmuntendheid. De nieuwe insteek verminderde de druk en het vergrootte het plezier in het samen muziek maken; iets wat de vereniging vandaag de dag nog steeds “hoog in het vaandel” heeft staan.

De vereniging telt ca. 40 leden. Het huidige korps met ca. 25 actieve muzikanten staat onder de vakkundige en inspirerende leiding van Bas Clabbers uit Blerick.

Enkele hoogtepunten van de afgelopen jaren zijn onder andere de deelname van onze vereniging in 2006 en 2007 aan het door de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht geïnitieerde concert op Luchtmachtbasis “De Peel” onder het motto: ‘Young musicians spread their wings’. Een bijzonder concert waarmee de Koninklijke Luchtmacht erin hoopte te slagen een positieve bijdrage te leveren aan de bevordering van de populariteit onder jongeren van de blaasmuziek. Tezamen met een aantal jeugdorkesten uit Noord- en Midden-Limburg en de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht werd een megaorkest o.l.v. Maarten Rijs gevormd dat voor maar liefst 800 enthousiaste toehoorders (waaronder een aantal prominente gasten) een spetterend optreden verzorgde; een geweldige muzikale happening voor onze (jonge) muzikanten om nooit meer te vergeten!

In 2011 vierde Fanfare Vriendenkring haar 75 jarig jubileum met een groots Proms concert genaamd M.U.S.I.C. Hierbij brachten louter artiesten van eigen bodem, onder begeleiding van de fanfare en het combo van Cre8, een twee uur durend programma voor het voetlicht. Variërend van smartlappen tot rockmuziek.

Op 6 april 2012 mocht Fanfare Vriendenkring als een van de eerste orkesten uit de regio een optreden verzorgen op de Floriade.