Home2019-12-18T18:30:42+00:00

Nieuws

2505, 2020

Inzameling oud papier zaterdag 30 mei

Op  zaterdag 30 Mei a.s. van 09.00 – 12.00 uur,  kunt u het oud papier weer brengen voor inzameling.

De locatie waar de kraakperswagen hoogstwaarschijnlijk komt te staan is bij het MFA

Zou, door omstandigheden bij het  MFA,  geen plek zijn dan zal de kraakperswagen op de parkeerplaats bij de bushalte staan.

Wij verzoeken u tijdens het brengen van het oud papier de instructies van het gemeente personeel op te volgen en de richtlijnen van RIVM, zoals de 1,5 meter afstand, in acht te houden.

 

Vanaf de volgende maand (27 Juni) zal, als de omstandigheden met betrekking tot Corona hetzelfde blijven of hopelijk verbeteren,  het papier weer huis aan huis door onze leden worden opgehaald.  Wij zullen dit tijdig in de Haverkist en op Facebook vermelden.

2505, 2020

Nog geen duidelijkheid omtrent hervatten repetities

Het Coronavirus en de maatregelen daaromtrent raken ons allemaal. Zo ook onze vereniging.  We zouden graag de repetities weer willen hervatten maar er geldt nog geen versoepeling van de richtlijnen van RIVM voor Fanfares (blaasinstrumenten). Helaas kunnen we nog niet duidelijk aangeven vanaf wanneer we weer gezamenlijk muziek kunnen gaan maken. Zodra we hierover meer informatie hebben zullen we dit direct kenbaar maken

2104, 2020

Wijziging papierinzameling op last van de gemeente

Komende zaterdag (25 april) kan het oud papier ingeleverd worden.

De gemeente Horst aan de Maas heeft echter een paar wijzigingen doorgevoerd :

Locatie : parkeerplaats sportpark Kerkebos

Tijd : van 09.00 tot 14.00 uur

De inzameling is zowel voor de inwoners van Tienray als van Swolgen.

Verkeersregelaars ter plekke regelen de routing en geven aan wanneer u uw papier kunt aanbieden.

Kom niet allemaal tegelijk en houd de regels omtrent Corona in acht (anderhalve meter afstand bijv.)

Geef dit alsjeblieft ook door aan buurtgenoten die niet over Internet of Facebook beschikken.

 

Bedankt voor uw medewerking!

 

604, 2020

Nieuws week 15

Het Coronavirus en de maatregelen daaromtrent raken ons allemaal. Zo ook onze vereniging.  We zouden graag de repetitie op 6 april weer willen hervatten maar gezien de nieuwe vastgestelde richtlijnen van RIVM, die ook wij zo goed mogelijk opvolgen, hebben wij tot nader bericht geen repetities. Zodra bekend is dat het verantwoord is om weer te gaan repeteren zullen we de leden tijdig informeren.

OUD PAPIER         OUD PAPIER         OUD PAPIER

Tevens is vanwege de vastgestelde richtlijnen van RIVM door Gemeente Horst aan de Maas besloten dat het oud papier niet door ons huis aan huis mag worden opgehaald. De gezondheid van alle vrijwilligers die ingezet worden bij de papierinzameling willen we niet in gevaar brengen.

Om inwoners toch de mogelijkheid te geven om hun oud papier op te ruimen heeft de gemeente tijdelijk een brengmogelijkheid in het leven geroepen. Voor Swolgen zal er tijdens de reguliere inzameldagen een kraakperswagen van 13.00 tot 16.000 uur op de parkeerplaats aan de  Mgr. Aertsstraat bij de bushalte staan.

De eerste volgende keer dat het papier gebracht kan worden is zaterdag 25 april.

2103, 2020

Wijziging ophalen oud papier ivm Corona

Gemeente Horst aan de Maas heeft vanwege de corona crisis besloten dat er voorlopig geen oud papier mag worden opgehaald door vrijwilligers van clubs en verenigingen. Fanfare Vriendenkring haalt dus 28 maart en 25 april a.s. geen papier op .
Er komt een kraakwagen op de parkeerplaats aan de Mgr. Aertsstraat (kermisterrein) te staan van 13.00 tot 16.00 uur.

Men dient het papier zelf in de kraakwagen te gooien want er is geen hulp bij aanwezig.
Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft en dat alles weer zo snel mogelijk normaal gaat verlopen! Iedereen heel veel sterkte gewenst!

Wie zijn wij?

De ”roots” van de huidige fanfare liggen bij een zangvereniging die in 1918 werd opgericht. De zangvereniging droeg de naam “Vriendenkring”. Eind 1935 meenden enige Swolgenaren dat het beter was in plaats van een zangvereniging een fanfare op te richten. Hier en daar, onder andere uit Melderslo en Horst, werden wat oude instrumenten bijeen gehaald en vol ijver ging men aan het repeteren in een leegstaande boerderij.

Nu, bijna 80 jaar later, neemt de “Vriendenkring” nog steeds een prominente plaats in in de dorpsgemeenschap Swolgen en geeft zij bij tal van activiteiten acte de presence. Jarenlang heeft het korps onder de bezielende leiding van Chris Cuppen uit America gestaan. Onder leiding van Chris werd in 1988 met deelname aan het concours in Susteren het hoogtepunt van de vereniging bereikt. Er werd een eerste prijs met 315,5 punten behaald, met promotie naar de Superieure afdeling.

De “Vriendenkring” heeft voor de laatste maal aan een concours deelgenomen in 1992 in de Maaspoort in Venlo. Helaas was kort daarna een tendens zichtbaar van een dalend ledenaantal. Hierdoor was het erg lastig om het muzikale peil op superieur niveau te handhaven. De druk van ‘het tijdens een concours moeten presteren’ werd meer en meer losgelaten. Er werd daarom gaandeweg de negentiger jaren nadrukkelijk ingestoken op het spelen van lichte en populaire muziek afgewisseld met concertwerken. Mede als gevolg van het herhaaldelijk niet deelnemen aan concoursen, komt de “Vriendenkring” momenteel uit in de derde afdeling, beter bekend als de vroegere afdeling Uitmuntendheid. De nieuwe insteek verminderde de druk en het vergrootte het plezier in het samen muziek maken; iets wat de vereniging vandaag de dag nog steeds “hoog in het vaandel” heeft staan.

De vereniging telt ca. 40 leden. Het huidige korps met ca. 25 actieve muzikanten staat onder de vakkundige en inspirerende leiding van Bas Clabbers uit Blerick.

Enkele hoogtepunten van de afgelopen jaren zijn onder andere de deelname van onze vereniging in 2006 en 2007 aan het door de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht geïnitieerde concert op Luchtmachtbasis “De Peel” onder het motto: ‘Young musicians spread their wings’. Een bijzonder concert waarmee de Koninklijke Luchtmacht erin hoopte te slagen een positieve bijdrage te leveren aan de bevordering van de populariteit onder jongeren van de blaasmuziek. Tezamen met een aantal jeugdorkesten uit Noord- en Midden-Limburg en de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht werd een megaorkest o.l.v. Maarten Rijs gevormd dat voor maar liefst 800 enthousiaste toehoorders (waaronder een aantal prominente gasten) een spetterend optreden verzorgde; een geweldige muzikale happening voor onze (jonge) muzikanten om nooit meer te vergeten!

In 2011 vierde Fanfare Vriendenkring haar 75 jarig jubileum met een groots Proms concert genaamd M.U.S.I.C. Hierbij brachten louter artiesten van eigen bodem, onder begeleiding van de fanfare en het combo van Cre8, een twee uur durend programma voor het voetlicht. Variërend van smartlappen tot rockmuziek.

Op 6 april 2012 mocht Fanfare Vriendenkring als een van de eerste orkesten uit de regio een optreden verzorgen op de Floriade.