Tot 1941 stond onze fanfare, onder leiding van dhr. Coenders, maar wegens ziekte was dat voor hem vanaf toen niet langer meer mogelijk. Zijn opvolger werd toen dhr. Poels. Door de oorlogsperikelen lag de vereniging vrijwel stil.