Oudejaarsavond 1935 werd het nieuwe jaar 1936 ingeblazen. In optocht trok men door het dorp naar dhr. E. van Leuven. Nieuwjaarsdag ’s avonds werd het eerste concert gegeven in de cafés. Op initiatief van dhr. L. Keursten en dhr. A. Gooren en met goedvinden van het bestuur van de zangvereniging (meester K. Hoeken was toen voorzitter) werd op 13 januari 1936 de oprichtingsvergadering gehouden. Dhr. L Keursten opende de vergadering en vroeg vervolgens, hoe de aanwezigen er over dachten om tot oprichting van een fanfare over te gaan. Daar alle aanwezigen daarmee instemden werd overgegaan tot het kiezen van een voorlopig bestuur. Gekozen werd het bestuur van de zangvereniging alsmede de heren A. Geurts, A. Gooren, J. Cleven, M. Drabbels, R. Poels, en H. Maas.
Hierna gaven zich ongeveer 40 leden op. Dhr. A. Gooren had al een plan klaar om aan de nodige financiën te komen. Hij had een lijst opgemaakt van alle Swolgense gezinnen met er achter het aantal guldens, dat hij dacht, dat ieder gezin wel kon geven. Met dhr. L. Keursten zou hij dan rondgaan om het nodige geld bij elkaar te krijgen. Op de vergadering van 29 oktober werd vervolgens het reglement voorgelezen en het definitieve bestuur gekozen. Dhr. K. Hoeken werd voorzitter, dhr. M. Gielen vice-voorzitter, en de heren J. Kleeven, A. Geurts, H. Christiaens, en M. Vermeulen werden bestuursleden.
Op de volgende vergadering van 1 november 1936 werd dhr. A. Coenders uit Meerlo benoemd tot dirigent.Op 3 november werd wederom vergaderd en besloten om dhr. L. Keursten, die zich zeer verdienstelijk had gemaakt voor de fanfare, tot ere-voorzitter te benoemen. Op de vergaderingen van 12 november en van 4 december werd men het met dhr. M. Vermeulen eens over het bouwen van een toneel waar voortaan de repetities en toneeluitvoeringen konden worden gehouden