20 Juli – 05 Sept.         : Vakantie

Zaterdag 31 Juli          : Oud papier inzameling

Zaterdag 28 Aug.        : Oud papier inzameling

Maandag 06 Sept.       : 20.00 uur Eerste repetitie na de vakantie

 

Afgelopen maandag hebben wij het slotconcert gehouden. Ondanks dat we het afgelopen jaar niet veel hebben kunnen repeteren en geen uitvoeringen hebben kunnen geven hebben de muzikanten de instrumenten toch terug in het koffer opgeborgen en gaan genieten van de vakantie.

Op maandag 6 september nemen de muzikanten het instrument weer uit het koffer.

 

Wij wensen alle leden en iedereen die de fanfare een warm hart toedraagt een fijne vakantie.